Upozornění


Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že námi dodaný vybraný stavební výrobek:

šroub do sádrokartonové desky EN 14566, zápustná hlava, jemný závit do plechu dvouchodý, TMN, drážka Phillips, fosfát, 3.5x25 mm, označení artiklu: 10400AC0BABB035025 konkrétní šarže 172678

nesplňoval požadavky na označení

dle čl. 7.2 a čl. 8 harmonizované normy ČSN EN 14566+A1:2010 (Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – definice, požadavky a zkušební metody) a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Současně Vás chceme ubezpečit, že tento výrobek byl před uvedením na trh podroben zkouškám autorizovanou osobou, nutným k ověření stálosti vlastností výrobku dle přílohy V: Systém 4. V souladu s ustanovením normy EN 14566:2008+A1:2009 autorizovaná osoba Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno ; Tovární 5, 466 21 Jablonec nad Nisou potvrzuje, že

vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky na výrobek dle ČSN EN 154566+A1:2010 a že výrobek je za podmínek vhodného použití bezpečný.

Současně již byla provedena nápravná opatření směrem k označení vybraného stavebního výrobku, a to jak formou upozornění výrobce, tak aktualizace zobrazovaných informací na identifikačním štítku balení a přeznačení zbylých skladových zásob. K uvedenému stavebnímu výrobku vystaveno ES prohlášení o vlastnostech č. J-01204-19, dostupné na vyžádání u prodejce. V případě výskytu chybně označeného zboží ze starých skladových zásob neváhejte kontaktovat svého prodejce. Na vyžádání Vám bude zaslán aktualizovaný artiklový štítek se všemi náležitostmi pro případné přeznačení zboží na Vašem skladě.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Tomáš Janík